Příspěvky

Přednáška a beseda s Petrem Coubalem ve skalickém infocentru


Skalickou školu již potřetí navštívil pan Petr Coubal s ekologickým projektem Nejbohatší ekosystémy planety Země. Všichni jsme se na jeho zajímavé vyprávění spojené s promítáním dokumentů těšili, učitelé i žáci. Proto jsme využili jeho nabídky uspořádat podobnou besedu i ve večerních hodinách pro skalickou veřejnost za dobrovolné vstupné. Když se…

Děkujeme Vám za důvěru projevenou v komunálních volbách


Vážení voliči a především spoluobčané a naši sousedé, děkujeme Vám za vysokou účast v letošních komunálních volbách a za Vaši nepopsatelnou podporu, které si nesmírně vážíme. Chceme Vás ujistit, že si plně uvědomujeme projevenou důvěru a naši odpovědnost, abychom Vás nezklamali. Budeme se maximálně snažit v následném čtyřletém období přesvědčit…

Monitorování volebních místností


Chceme podpořit důvěru občanů týkající se průběhu komunálních voleb. Navrhujeme proto monitorování volebních místností v čase mimo samotné volby, to znamená od pátečních 22 hodin do sobotního rána tak, aby nebylo zasaženo do osobních práv volících občanů. Vážený pane starosto, i díky médiím jsme zaznamenali jistou nedůvěru veřejnosti týkající se…

Vize pro Skalicko? Energie, která se nezastaví


Pokud se někdo domníval, že letošní kampaň před komunálními volbami na Stříbrnoskalicku bude procházka růžovou zahradou s několika plakátky na zastávkách, na jejímž konci bude poklidné odemčení volebních místností, velice se mýlil. Iniciativa a energie lidí, kterým došla trpělivost se současným stavem a vedením obce se dostala až k nám…

Jak se obec (ne)stará o svůj majetek


Každý z nás, kteří jsme si vybrali Skalici či některou z přilehlých osad za místo pro život, tak učinil především proto, že je tady krásně! Platí to nejen pro nově příchozí obyvatele, ale stejně tak pro nás, potomky rodin, které žijí v tomto pozoruhodném koutu naší země po staletí. Každá další generace stojí…

Otevřený dopis adresovaný vedení obce Stříbrná Skalice


Vážení z vedení obce, dovolte, abych jako autor článku o posvícení uvedeného na stránkách skalicko.cz reagoval na Vaše stanovisko k cenzuře rozhlasu uvedené na obecních stránkách. Stále platí, že hlavním organizátorem Skalického posvícení byl Okrašlovací spolek Stříbrná Skalice a spolek Život v Hradci a okolí. Z tohoto důvodu byla podána žádost o poskytnutí náměstí…

Vážení spoluobčané


Vážení spoluobčané, tímto textem si Vás dovolujeme naposledy oslovit před blížícím se termínem voleb do Zastupitelstva obce Stříbrná Skalice. Nejprve bychom Vás chtěli požádat, abyste nepromarnili svou  jedinečnou možnost ovlivnit dění ve své obci a šli jste vhodit svůj hlas. Vytvořením nově vzniklého sdružení nezávislých kandidátů „Vize pro Skalicko“, dáváme…

Hlubší zamyšlení nad skalickou školou


Ráda bych zareagovala na komentář pana starosty k článku Odpověď paní ředitelky ZŠ Jany Bittnerové na stížnosti rodičů, i když má odpověď není určena pouze jemu, ale předestírá daleko palčivější otázky. Nechci se tady dále vracet ke sporu, zda jsem žádala o pomoc při posunu autobusových spojů, a zda to bylo…

Jen pár vět


Vzhledem k tomu, že jsem poslední dobou stále častěji dotazován na vznik a hlavně smysl našeho sdružení Vize pro Skalicko, rozhodl jsem se napsat následujících pár vět. Je tomu skoro 7 let co jsme si se ženou postavili ve Stříbrné Skalici domek, zasadili stromky, pořídili psa a hlavně dva syny.…

O Skalickém posvícení


Posvícení bývalo kdysi oslavou posvěcení kostela. V jarním období se slavívaly poutě, které byly spjaty s patronem místního kostela a končívaly s koncem léta, tedy zhruba  v polovině září. Od této doby se slavívalo posvícení nebo také hody. Posvícení či hody zřejmě navazují na předkřesťanskou tradici dožínek, tedy doby, kdy…