16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Skalice

Bude se konat dne: 28.5.2020 od 18.00 hodin 

v sále budovy Radnice ve Stříbrné Skalici, 1. patro

Program:

 1.  Zahájení
 2.  Závěrečný účet 2019, hospodaření obce
 3.  Návrh rozpočtu č. 2/2020
 4.  Výroční zpráva ZŠ
 5.  Výroční zpráva MŠ
 6.  Žádost o poskytnutí úvěru – 20mil na kanalizaci
 7.  Neinvestiční dotace
 8.  Zrušení obecně závazné vyhlášky na OZV č. 3/2013 a 4/2013 (zrušení poplatků za lázeňský a rekreační pobyt+poplatek z ubytovací kapacity)
 9.  Řád veřejného pohřebiště
 10.  Různé
 11.  Diskuze
 • mimo program je v podkladech návrh na vyhlášení VŘ na pořízení nového dopravního automobilu do 3,5 t v předpokládané ceně 900.000 bez DPH

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.