Archiv autora: Dominik Matouš

OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE

Zkrácený zápis ze zasedání č. 10

Jedná se o sepsání pouze vybraných důležitých bodů jako je prodej hasičského vozu, oznámení o navýšení poplatku za vodné/stočné, navýšení poplatku za odpady apd. Jistě si lidé pamatují dlouhou diskuzi na pátém zasedání, která se konala v restauraci na schůdkách, kde tématu odpadového hospodářství a nutnosti změny byl věnován poměrně …
Různé

Stížnost na sílu odstřelu ze dne 4.11.2019

Dnes spolek Vize pro Skalicko zaslal stížnost na sílu odstřelu místního lomu ze dne 4.11.2019 a zároveň požádal o prošetření dodržování povolených limitů. Tento dokument byl zaslán na Báňský úřad a Českou inspekci ŽP Celé znění stížnosti zde: Stížnost lom 12112019
Aktualita VIZE PRO SKALICKO - SPOLEK

Připravujeme pro Vás tištěné noviny

Od samého začátku našeho působení se snažíme, aby byl každý občan co nejlépe informován jak o důležitých věcech týkající se práce obce, jejího hospodaření i o plánovaných investicích a dalšího rozvoje. Nebo, aby si každý mohl přečíst o místních kulturních a sportovních akcích. Bylo věnováno nemalé úsilí na vytvoření obecních …

Instagram