Rekonstrukce otopného systému ZŠ S.Skalice

Není velikým tajemstvím, že kotel v základní škole S. Skalice je v havarijním stavu a svá léta má již dávno za sebou. Na potřebu rekonstrukce otopného systému ve škole již v minulosti upozorňovalo vedení školy, někteří zastupitelé a původní stavební výbor. Důvodem potřeby rekonstrukce je hlavně zajištění bezpečnosti dětí i zajištění potřebného komfortu k výuce dětí, kdy třídy… Pokračovat ve čtení Rekonstrukce otopného systému ZŠ S.Skalice

Vážení sousedé, spoluobčané a kamarádi

Slíbili jsme, že podrobněji vysvětlíme naši rezignaci na funkci zastupitelů obce Stříbrná Skalice. Je třeba si uvědomit, že většina dosavadních zastupitelů, a to bez ohledu na to jaké předvolební uskupení zastupovali, se po roce a půl ve funkci přesvědčila, že za vedení úřadu stávajícím panem starostou nelze svědomitě zastupitelskou funkci nadále zastávat. Pan Šmied od… Pokračovat ve čtení Vážení sousedé, spoluobčané a kamarádi

Krátká informace z 16. zasedání zastupitelstva

Dovolte nám, abychom vás v krátkosti seznámili s tím nejzásadnějším z posledního čtvrtečního zasedání. byla schválena změna rozpočtu byl schválen úvěr 20 mil. od KB na stavbu třetí etapy kanalizace (celkem bude mít obec úvěry ve výši cca 30 mil. Kč) byly schváleny neinvestiční dotace obce pro spolky a organizace byla zrušena obecně závazná vyhláška… Pokračovat ve čtení Krátká informace z 16. zasedání zastupitelstva

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Skalice

Bude se konat dne: 28.5.2020 od 18.00 hodin  v sále budovy Radnice ve Stříbrné Skalici, 1. patro Program:  Zahájení  Závěrečný účet 2019, hospodaření obce  Návrh rozpočtu č. 2/2020  Výroční zpráva ZŠ  Výroční zpráva MŠ  Žádost o poskytnutí úvěru – 20mil na kanalizaci  Neinvestiční dotace  Zrušení obecně závazné vyhlášky na OZV č. 3/2013 a 4/2013 (zrušení… Pokračovat ve čtení 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Skalice

Zasedání zastupitelstva č. 13

Co dodat…ani mezi svátky nemůže být klid 🙁 Jaký bod z programu není možno projednat v lednu?  Bod č. 2 a 3 se projednával již na zastupitelstvu č.12. No, možná chce pan Šmied všem osobně popřát vše nejlepší do nového roku 🙂

Zkrácený zápis ze zasedání č.11

proběhla prezentace zástupců Posázaví o.p.s. V rámci aktualizace Strategie rozvoje regionu Posázaví na roky 2021-2027 požádali o souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Posázaví na 2021-2027. Souhlas obce bude součástí dokumentů, kterými bude MAS Posázaví žádat o finanční zdroje z evropských operačních programů. Tyto zdroje budou sloužit pro potřeby obcí, neziskových… Pokračovat ve čtení Zkrácený zápis ze zasedání č.11

Zkrácený zápis ze zasedání č. 10

Jedná se o sepsání pouze vybraných důležitých bodů jako je prodej hasičského vozu, oznámení o navýšení poplatku za vodné/stočné, navýšení poplatku za odpady apd. Jistě si lidé pamatují dlouhou diskuzi na pátém zasedání, která se konala v restauraci na schůdkách, kde tématu odpadového hospodářství a nutnosti změny byl věnován poměrně veliký prostor.