Co jsme se dozvěděli na 8. zasedání zastupitelstva Stříbrné Skalice

Rádi bychom Vás alespoň stručně informovali o průběhu posledního zasedání.

Staronová předsedkyně finančního výboru

Opět máme “nového” předsedu finančního výboru. Za cca 10 měsíců nového vedení se jedná o čtvrtého předsedu, ale věříme, že již posledního. Do této funkce se nám vrací po cca 10 měsících Šárka Semrádová, kterou zastupitelé Vize pro Skalicko zvolili již při ustavujícím zasedání.

Jsme rádi, že po dlouhé a krkolomné cestě máme Šárku zpět, protože byla a je jediná z řad všech zastupitelů, která problematice financí rozumí a je schopna zajistit, aby byl tento výbor funkční a plnil svou úlohu.

Rekonstrukce domu č.p. 368

Dle očekávání si zastupitelé v čele s panem Procházkou, Zelíkem a Šmiedem odhlasovali pokračování tohoto nešťastného projektu bez většího ohledu na připomínky zastupitelů Vize pro Skalicko a odborné veřejnosti.

Slovy Zbyška Zelíka jde o „dítě“ jeho a pana Procházky. I když pan Zelík přiznal, že projekt není „ideální“, protože vzniknul jako projekt určený pro dům seniorů, přesto plně podpořil jeho pokračování. Starosta Šmied, který sám sebe zaúkoloval přepracováním projektu na bytový dům, nechal pouze vyjmout výtah a prezentuje to jako uspoření projektu.

Výsledkem tohoto geniálního kroku, kdy nám v domě zůstává prázdná výtahová šachta, jsou bezbariérové byty s přístupem pouze po schodech!

Navrhovatelé by si měli rovněž rozmyslet, komu mají byty sloužit. Pan Šmied původně tvrdil, že půjde o podporu mladých rodin s dětmi a teď, když se ukazuje, že tyto byty nejsou díky své velikosti i dispozicím pro rodiny s dětmi vhodné, se vrátil na začátek a začal tvrdit, že se jedná o byty pro seniory.

Tento projekt nám poskytne 11 bytů o průměrné velikosti 39 m² za pořizovací cenu jedné bytové jednotky cca 2,4 milionu korun. Gratulujeme panu Zelíkovi a Procházkovi, a hlavně podpoře pana Šmieda, bez kterého by tento nesmysl nemohl pokračovat.

Zastupitelé Vize pro Skalicko se zdrželi hlasování, protože nejsou prioritně proti výstavbě bytového domu, ale jsou zásadně proti tomuto konkrétnímu projektu, který obec pouze zbytečně finančně zatíží.

Pozor, topení v základní škole letos nebude!

Na dotaz na stav rekonstrukce otopného systému v naší základní škole pan Zelík prohlásil, že se letos již řešit nebude. Jeden z důvodů je, že není možné zažádat o dotaci, ani vyhlásit výběrové řízení, protože stále není vypracován energetický audit.

Je třeba opět připomenout, že veškerou administrativu pro naši obec připravuje panem Šmiedem preferovaná společnost Energy Benefit, která vyhrála i vypracování projektové dokumentace včetně energetického auditu, a to za cenu bezmála 200tis Kč!

Na dotaz, jak se bude řešit další topná sezóna, z úst Zbyška Zelíka zaznělo, že se toho, že kotle nedostanou revizi, nebojí. Vždy se tak vyhrožovalo, a nakonec revize byla. Na upozornění, že kotle jsou ve špatném stavu, prohlásil, že je stačí trošičku poopravit a můžeme topit jako v předchozích letech.

Osobně, jako bývalý předseda stavebního výboru, jsem začal rekonstrukci topení v ZŠ řešit již v prosinci 2018. Díky změně ve vedení obce a zvolení nového stavebního výboru v březnu tohoto roku, jsme neměli možnost v započaté práci pokračovat.

Závěrem

Je mi opravdu smutno z toho, že se po volbách žádná změna nekoná. Slibovali jsme jiný přístup k lidem, informovanost, zvýšení bezpečnosti, transparentnost, podporu ZŠ a MŠ, zlepšení hospodaření obce…. Díky chybné volbě pana Šmieda na pozici starosty se nám nepodařilo splnit ani jeden z těchto bodů.

Na bezpečnost nejsou peníze („pomník není nebezpečný…, schody pod poštou můžou být zataraseny další 3 roky…, zábradlí v ulici Pod Farou by bylo drahé…)

Informovanost. Zápisy jsou neúplné a nepřesné. Skalické noviny jsou drahé a nikdo z vedení nemá zájem noviny vydávat, ani je podpořit. Rozhlas z půlky nefunguje. Na požadavky o zaslání informací z obce se nereaguje. Nové webové stránky obce a ZŠ dodnes nejsou a tak dál a tak dál…

Podpora ZŠ. Ani jednou se pan Šmied neuráčil přijít na školskou radu, jejímž je členem. Nulová podpora k navýšení počtu žáků a. V zimě děti i celá vesnice inhalují kouř z komína naší základní školy. Sice na nic nemáme, ale klidně zaplatíme na další sezónu topiče.

Hospodaření obce. Je na cestě další 12ti miliónový úvěr za projekt, který bude dlouhá léta obecní rozpočet výrazně zatěžovat a omezí další potřebné výdaje.

Hodně lidí na 5-tém zasedání zastupitelstva obce podpořilo pana Šmieda a negativně hodnotilo kroky zastupitelů a členů Vize pro Skalicko. Věříme, že se tak stalo hlavně díky jednostranným a často lživým informacím. Přesto věříme, že lidé díky těmto konkrétním případům pravdu najdou. Bohužel to mezi tím bude obec zase něco stát.

Nešli jsme do vedení obce bojovat, ale pracovat. Teď nemůžeme nic jiného než alespoň poskytovat veřejnosti úplné informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.