Konečně máme nového starostu

Vážení spoluobčané, sousedé,

dle našeho slibu pokračujeme ve Vaší informovanosti a myslím, že je důležité si právě teď, po ustavujícím zasedání, připomenout hlavní myšlenku sdružení VpS, která zazněla v našem posledním textu před volbami:

Všichni kandidáti za sdružení Vize po Skalicko mají jediný cíl. Chtějí aktivně a nezištně pracovat pro naše spoluobčany, sousedy a pro rozvoj obce. Není pro ně důležité být na postu starosty, nebo místostarosty, dělají to proto, že chtějí přispět ke zlepšení. Chtějí komfortnější život pro své rodiny, své děti i ostatní sousedy.

Nový starosta obce

Konečně máme nově zvoleného starostu Miroslava Šmieda i nově zvolené místostarosty Filipa Smolíka, Martinu Urbanovou a Jakuba Hlavatého. Tito lidé dostali silnou podporu z řad občanů i volebního uskupení VpS.

Tři místostarostové

Věříme, že návrh na rozšíření počtů místostarostů byl pro většinu z Vás překvapením. Ale i tento krok má svou logiku a tímto krokem pokračujeme k docílení našich předsevzetí i předvolebních slibů. Tato změna nám zajistí následující:

  • Rozšíření kompetencí pro více lidí k umožnění jejich samostatné práce
  • Pro všechny viditelné rozdělení jednotlivých úkolů a odpovědnosti
  • Lepší přehlednost jejich pracovních výsledků
  • Uvolnění rukou starostovi, aby se mohl více věnovat občanům i tvůrčí práci pro rozvoj obce
  • Větší dostupnost vedení obce pro veřejnost

Snížení počtu výborů

Jinými slovy, snížili jsme počet výborů z devíti na tři. Výborů, které měly zastávat své úkoly pro obec. Jsme přesvědčeni, že málo kdo z našich spoluobčanů věděl, kdo má z cca 39 lidí na starosti bezpečnost, sociální otázky, sport nebo kulturu. Většina z Vás se při problému, nebo požadavku obracela přímo na starostu. Odezva pak byla dlouhá a často žádná. Teď budete všichni vědět na koho se při konkrétním požadavku obrátit a budete mít šanci se vyřízení lépe domáhat.

Od začátku jsme zdůrazňovali fakt, že nejsme strana jednoho, ale, že jsme tým a pouze jako tým můžeme pracovat efektivněji, rychleji a věříme, že i lépe. A to je náš cíl.

Naše kroky obecní rozpočet nezatíží

Na ustavujícím zasedání hlavně z řad opozice zazněla námitka na větší zatížení obecního rozpočtu zvýšením počtu místostarostů. Dovolte, abych i na toto zareagoval. Argumenty od pana Procházky a pana Zelíka o zákonem dané minimální odměně pro místostarosty nejsou pravdivé. Naše chyba, že jsme nebyli dostatečně připraveni a nemohli jsme okamžitě argument o navyšování nákladů vyvrátit. Odměnu pro neuvolněného místostarostu určuje zastupitelstvo pouze dle svého uvážení, viz Zákon o obcích – § 72 zákona č. 128/2000 Sb.

Ale co se týče financí, věřte prosím všichni, není důležitá konkrétní odměna pro člověka, který se rozhodl pracovat pro ostatní. Proč lidi, kteří pomůžou celé obci a nám všem na úkor svého soukromí a své rodiny po zásluze neodměnit? Vždyť mnohem důležitější je vyřešit správné hospodaření obce. Pokud se podaří snížit všeobecně výdaje obce a naopak se využijí všechny možné prostředky k načerpání financí do obce, pak přece nemůže být problém odměnit lidi, kteří se o toto zasloužili.

Základní škola

Dovolte malý příklad dosavadního hospodaření. Dlouholetým přístupem minulého vedení obce k problémům základní školy má k dnešnímu dni ZŠ podstav 13 žáků. Obec doplácí na každého z nich 72 tis ročně. Celkem tedy obec ročně doplatí 936.000,-Kč !! A stejní lidé, kteří dopustili tento žalostný stav si dovolí někoho nařknout z navyšování obecního rozpočtu?

Jedno, ale vím určitě, že obec pod novým vedením bude pracovat hospodárněji s celkově lepším výsledkem bez ohledu na výši odměn pro zastupitele.

Vždyť jsme přece slíbili, že nebudeme našimi kroky více zatěžovat obecní rozpočet a naopak budeme hledat úspory!

Dali jste nám při volbách svou důvěru, prosíme, věřte nám i dál.

Za VpS Dominik Matouš
0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dominik
Dominik
3 let před

Dekuju moc za upresneni.

Irena Smolíková
Irena Smolíková
3 let před

Ještě bych pro úplnost doplnila, že v Nařízení vlády 318/2017 Sb., o kterém se zmiňoval pan Procházka, je stanovena maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce.