Krátká informace z 16. zasedání zastupitelstva

Dovolte nám, abychom vás v krátkosti seznámili s tím nejzásadnějším z posledního čtvrtečního zasedání.

  • byla schválena změna rozpočtu
  • byl schválen úvěr 20 mil. od KB na stavbu třetí etapy kanalizace (celkem bude mít obec úvěry ve výši cca 30 mil. Kč)
  • byly schváleny neinvestiční dotace obce pro spolky a organizace
  • byla zrušena obecně závazná vyhláška na OZV č. 3/2013 a 4/2013
  • byl schválen nový řád veřejného pohřebiště
  • bylo schváleno vyhlášení VŘ na nákup automobilu pro SDH Stříbrná Skalice, za finanční podpory Ministerstva vnitra a Středočeského kraje. Finanční podporu zařídil pan Rob a to ve výši cca 70% z celkové částky pořízení
  • 8 zastupitelů podalo svou rezignaci na mandát zastupitele (Velebný, Černohous, Zelík, Matouš, Hlavatý, Semrádová, Kutíková, Smolík)
  • 5 zastupitelů zůstává (Šmied, Procházka, Valenta, Škarda a Urbanová). Martina Urbanová stále pracuje na přípravě pro obec velmi důležitého nového územního plánu a rozšíření kapacity ZŠ.

Důvod odstoupení

Hlavním důvodem rezignace, který od některých zastupitelů veřejně zazněl, je nedůvěra ve vedení obce, nemožnost zastávat práci zastupitele pro nedostatek informací a nedokládání potřebných materiálů na zastupitelstvo (p. Černohous udal důvod stěhování). Jsme si vědomi, že tento krok nadpoloviční většiny zastupitelstva bude pro spousty občanů nepochopitelný a určitě nikoho z nás netěší. Proto připravujeme samostatný článek, aby občané a voliči znali podrobnosti skutečného stavu v obci. Článek uveřejníme do konce tohoto týdne.

Závěrem musíme konstatovat, že za stávajícího vedení obce není možné svědomitě zastávat pozici zastupitele a nechceme být již jakkoliv spojováni s aktuálními kroky jejího vedení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.