LOM Stříbrná Skalice – otevřený dopis vedení obce

Starostovi obce Stříbrná Skalice

Věc: Stanovisko obce ve věci rozšíření těžby v místním lomu

Pane starosto,
průběžně se k nám zprostředkovaně dostávají informace o vyjednávání vedení obce se zástupci lomu ve Stříbrné Skalici. Z těchto informací víme, že došlo již ke třem takovým schůzkám.
Na čtvrtém zasedání zastupitelstva jsme se jako zastupitelé shodli a voličům slíbili, že budou o dění okolo lomu podrobně informováni. Deklarovali jsme rovněž, že dáme občanům prostor, se k těmto záležitostem vyjádřit na veřejném setkání se zástupci lomu, kde by mělo dojít k prezentaci jejich nového návrhu na rozšíření těžby.
Jsme přesvědčeni, že mandát k jednání s lomem by měl vzejít z této veřejné debaty a následné ankety mezi obyvateli, jejíž výsledek nám bude vodítkem při tvorbě stanoviska obce k záměru těžařů.
Zveřejněním tohoto nového záměru na rozšíření těžebního prostoru, který, jak předpokládáme, bude v dohledné době vyvěšen na KÚ ŽP, začne plynout 30denní lhůta na vyjádření všech dotčených orgánů, mezi které patří i naše obec.

Abychom mohli v této poměrně krátké době jako zastupitelé dospět k postoji respektujícímu přání většiny obyvatel naší obce, žádáme Vás o svolání veřejného setkání za účasti zástupců lomu, zástupců obce a veřejnosti k prezentaci všech důležitých informací, týkajících se nového záměru těžařů.

Dále žádáme, aby byla během toto veřejného setkání spuštěna anketa, ve které budou moci obyvatelé Stříbrnoskalicka vyjádřit svůj názor. Vzhledem k tomu, že se výsledkem ankety zástupci obce nemusí řídit, protože není jasně definováno, jaké množství obyvatel se musí ankety zúčastnit, považujeme za jednu z variant i vypsání místního referenda.

Zastupitelé za Vizi pro Skalicko prohlašují, že budou i nadále dodržovat své předvolební sliby a při svém rozhodování budou respektovat veřejné mínění.

Navrhujeme svolat setkání v pátek v podvečerních hodinách, aby se mohlo dostavit co nejvíce spoluobčanů a za místo, z důvodu kapacity, místní sokolovnu.

Pokud nebude naší žádosti ze strany obce vyhověno, uspořádá toto setkání spolek Vize pro Skalicko. Tento dopis i vaše případná reakce bude uveřejněna, abychom dosáhli aspoň částečné informovanosti veřejnosti.

Zastupitelé Vize pro Skalicko

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments