O Skalickém posvícení

Posvícení bývalo kdysi oslavou posvěcení kostela. V jarním období se slavívaly poutě, které byly spjaty s patronem místního kostela a končívaly s koncem léta, tedy zhruba  v polovině září. Od této doby se slavívalo posvícení nebo také hody. Posvícení či hody zřejmě navazují na předkřesťanskou tradici dožínek, tedy doby, kdy je úroda sklizena a je hojnost potravin. Slavívaly se zhruba od svatého Václava do svaté Kateřiny, po níž nastával advent , tedy období půstu, kdy byly věřícím hody a zábavy do Vánoc zapovězeny.

Vize pro Skalicko

Minulý režim tyto staré tradice často zpřetrhal a nahradil lampionovými či jinými průvody a oslavami.
Bylo by ale škoda na prastaré tradice zapomenout, proto se členové Vize pro Skalicko rozhodli tento obyčej znovu vzkřísit. Při plánování celé akce se snažili myslet na všechny: Na rodiny s dětmi, na věřící spoluobčany, na ty, kteří si rádi poslechnou dobrou muziku i na ty, kteří si poklábosí nad sklenkou piva nebo nostalgicky zavzpomínají nad starými fotografiemi na zašlé časy.

Posvícení zahájila mše

Vše začalo krátce po poledni v místním kostele sv. Jana Nepomuckého mší svatou. Té se zúčastnilo asi dvacet místních i chalupářů. Poslechli si moudrá slova pana faráře i krásnou hudbu kostelních varhan a trubky. Po skončení mše už bylo náměstí téměř plné. V prostoru mezi školou a radnicí stály naleštěné požární vozy Střimelických hasičů, z pódia se ozývala hudba, po stranách náměstí stály stánky s medem, ovocem, ovocnými mošty nebo keramikou vyrobenou žáky zdejší školy. V infocentru bylo možné si prohlédnout zajímavou výstavu dobových fotografií a porovnat je se snímky současnými. Náměstím se linula libá vůně pečeného selátka, které bylo možno zapít pivem za posvícenskou cenu.

Aby si přišly na své i děti, vystřídalo muziku hradecké loutkové divadélko v infocentru. Po jejím skončení si dítka měla možnost zazpívat s opravdovými muzikanty několik lidových písniček, následovala ještě jedna vydařená pohádka Co medvědi o podzimu nevědí. Po ní se mladí stateční rytíři a půvabné princezny odebrali po stopách dávné pověsti o obléhání skalického hradu. Hrad nejprve stavěli, potom ostřelovali, vyráběli si munici v podobě mýdlových bublin, prolézali tajnou štolou a nakonec malovali. Za lopotné plnění úkolů byli odměněni papírovými “mincemi” a sladkostmi.
Vrcholem celého programu byl folklórní soubor Rosenka, který na nejmenší také nezapomněl. Děti si i s těmito muzikanty měly možnost zazpívat i zatancovat. A nejen děti. Členové souboru vyzvali k tanci i dospělé, takže o dobrou náladu opravdu nebyla nouze. Nechyběly ani výborné nefalšované posvícenské koláče, které obětavě napekly členky Vize. Dostalo se opravdu na každého.

Poděkování

Obyvatelé Stříbrné Skalice, Hradce a Kostelních i Hradových Střimelic se společně sešli, užili si příjemné odpoledne při příjemném počasí a v dobré náladě. Zbývá jen poděkovat všem přítomným za účast, jíž přispěli k pohodové a družné atmosféře a vyjádřit přesvědčení, že jsme se takto společně o posvícení nesešli naposledy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.