Odpadové hospodářství v obcích

Odpadová statistika

Za rok 2016 každý občan ČR vyprodukoval v průměru 531 kg komunálního odpadu, celkově však připadá na jednoho občana přibližně 2 500 kg odpadů nejrůznějšího druhu (z průmyslu, energetiky, zemědělství, těžby apod.). Jedná se o snížení cca 4,5 % oproti roku 2015. Největší podíl na snížení mají společnosti, které dokázaly snížit produkci odpadu o 6 %. U domácností je trend opačný, kdy se množství odpadu vytvořeného v domácnostech zvýšilo o 7 %.

Polovina komunálního odpadu skončila v roce 2016 na skládkách. V zařízeních na energetické využití odpadu bylo spáleno 584 tisíc tun a v recyklačních linkách bylo zpracováno 958 tisíc tun odpadu.

Pokud vezmeme recyklaci obalů jako celek, tak za rok 2016 se Česká republika umístila na druhém místě za Belgií. Průměrný Čech v roce 2016 vytřídil 44,8 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Bohužel se jedná o nárůst o 2,5 kilogramu na hlavu. Pokud zahrneme i recyklaci kovů, tak se dostáváme na téměř 56 kilogramů vytříděného odpadu na Čecha (včetně dětí). V recyklaci plastů jsme v rámci EU na třetím místě, kdy průměrný Čech vytřídí 12 kilogramů plastu a přibližně stejného množství skla.

Ve třídění papírového odpadu a jeho recyklaci se pohybujeme na pátém místě v rámci Evropské unie, kdy průměrný Čech vytřídí ročně přibližně cca 20 kilogramů papíru. Na jednoho Čecha rovněž připadalo půl kilogramu vytříděných nápojových kartonů.

Společnost EKO-KOM uvádí, že pravidelně třídí odpad 72 % obyvatel České republiky a rovněž kvalita třídění se zlepšuje.

Prevence vzniku odpadů:

 • Nevytvářet zbytečný odpad – někdy není potřeba kupovat nové „trendy“ věci, ale opravit původní. Při nákupech uvažovat o tom, jak zužitkovat použitou věc i poté, co se stane odpadem.
 • Kvalita vody z vodovodu je minimálně stejně dobrá jako voda balená – minerální vody kupovat ve vratných skleněných lahvích.
 • Nakupovat ekologicky – preferovat výrobky, které lze roztřídit a uložit do kontejnerů na separovaný sběr. Upřednostňovat výrobky z recyklovaných materiálů (včetně obalů).
 • Třídění odpadu – především papír, sklo, kovy, plasty a textil.
 • Kompostování – veškerý kuchyňský odpad (s výjimkou zbytků masa) + veškerý zelený materiál ze zahrádek

Doporučení pro obce

 

Nevyvážené kontejnery v Hradci

Osvěta veřejnosti hraje klíčovou roli pro dobré fungování odpadového hospodářství obce. To aby fungovalo, musí být domácnosti informovány o tom, co a jak třídit, co s bioodpady, co dělat s  objemným, co s  nebezpečným odpadem, jak probíhá svoz směsného odpadu. Mnoho obcí na svém webu k tomuto účelu zřídilo samostatnou stránku, informace publikují ve svých zpravodajích či je distribuují do domácností pomocí letáků.

 

Je důležité jít příkladem nejen instalováním kontejnerů na třídění odpadu, ale i jeho vlastní tříděním na úřadě. Je vhodné používat různé koše na různé vytříditelné složky odpadu.

Při rozmisťování kontejnerů v obci je velmi důležité věnovat pozornost tomu, kde budou stát. Velká docházková vzdálenost demotivuje lidi od jejich používání.

Nejlepší je odpadům předcházet. Proto je dobré, aby obce neopomíjely ani tuto oblast. Veřejnost má zájem i o informace, které jí umožní odpadům předcházet. Snižování celkové produkce odpadů je také patrně jediný skutečný nástroj ke snižování celkových výdajů obce na odpadové hospodářství. Těžko lze něco změnit, pokud se neví, že je to třeba. Proto se všem obcím doporučuje zveřejňovat celkové výsledky odpadového hospodářství včetně nákladů. Požaduje to i Plán odpadového hospodářství ČR.

Adriana Kutíková

5 komentářů

 1. Komentář k fotografii: Článek je napsán v obecné rovině bez jakéhokoli zaměření na konkrétní obce. Popisek fotografie, který napadáte, je pouze popis vyfoceného kontejneru v obci Hradec. Nikde v článku nepublikuji žádné informace ohledně vlastnictví kontejnerů Obce Stříbrná Skalice, proto “ověřování informací”, které v článku ani nezazněly, v tuto chvíli není na místě.

  Jak zaznělo v článku, je důležité jít jako obec příkladem nejen instalováním kontejnerů na třídění odpadu, ale i jeho vlastním tříděním a pravidelným odvozem. Věřím, že u dětí ze ZŠ tento příklad platí dvojnásob.

 2. Dobrý den, bylo by dobré se zabývat otázkou dostupnosti třídění odpadu ve všech obcích. Plastové pytle, které se dostávají při platbě svozu odpadu, jsou na celý rok nedostatečné a než by si někdo kupoval další pytle na třídění odpadu nebo to vezl do sousední vsi, tak to raději hodí do popelnice. Je třeba si uvědomit, že na vesnici žijí i lidé, kteří auto nemají a pro ty je třídění odpadu problém, byť by chtěli..
  Jak píše paní Kutíková, je třeba pečlivě zvažovat, kam kontejnery umístit. A to nejen z důvodu velké docházkové vzdálenosti, ale také z estetického hlediska. Samotné kontejnery jsou velmi nevzhledné, barvy výrazné a pokud by se postavily na sebeupravenější náves, zničí celkový dojem vsi.
  Držím Vám palce a věřím, že i v tomto ohledu bude příští volební období lepší!

 3. Dovolím si i já osobní názor k tomuto problému, je důležité, aby měl každý možnost se průběžně zbavovat odpadů a třídit jej. Bez kontejnerů rozmístěných po obcích na tříděný odpad se toho docílí velmi těžko. K plastovým pytlům pro domácnosti…..jejich problém je, že se často protržené pytle povalují u silnic a jejich obsah je vysypaný v okolí. To není šťastné řešení, nemluvě o tom, že to přidělává práci zaměstnancům obce, kteří pak musejí tato místa uklízet. Dominik

 4. Fotografie “Neodvážené kontejnery v Hradci” – nejedná se o kontejner Obce Stříbrná Skalice, ale pravděpodobně Obce Černé Voděrady. Je třeba si informace nejprve ověřit a poté publikovat.
  Souhlasím, že velká docházková vzdálenost demotivuje lidi a proto naše obec využívá pro třídění odpadu plastové pytle u každého rodinného domu. Dále obec nejvíce třídí u obecního úřadu. Souhlasím s názorem, že osvěta veřejnosti hraje klíčovou roli. Jiří Procházka, starosta obce

 5. Na dvoře skalické školy je také jeden nevyvážený modrý kontejner, původně určený na papír. Žáci skalické školy přesto odpad třídí, pravidelně jej vynášejí na sběrný dvůr, konkrétně papír a plasty. O vyvážení tříděného odpadu škola žádá již několik let. Marně.
  Dále žáci třídí vybité baterie, staré mobilní telefony, hliníkové plechovky od nápojů a víčka od jogurtů, použité tonery a cartridge a nepotřebné elektrospotřebiče. Děkujeme všem občanům Skalice a přilehlých obcí za pomoc při sběrových akcích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.