OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE

Odpověď paní ředitelky ZŠ Jany Bittnerové na stížnosti rodičů

Po nedávno publikovaném článku Martiny Studzinské – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK VE SKALICKÉ ŠKOLE (S NOVOU PANÍ ŘEDITELKOU), popisujícím změny ve stříbrnoskalické základní škole, přišla na náš web reakce Střimelických mamin:

Pravdou je, že ubylo odpolední vyučování. Ale děti dojíždějící na Střimelice jsou bez oběda – to vidím jako velký problém. Za 7 minut od zvonění do odjezdu autobusu se nedostanou do ŠJ, natož se najíst a doběhnout na autobus – nereálné. A co teprve v zimě, až jim přibude oblečení, teplé boty, to na ně autobus počká? A když jim autobus ujede, tak do družiny nesmí ani do budovy školy, ať si poradí venku a počkají 2 hodiny na další autobus. To bude za nepříznivého počasí super!!!!

Publikujeme tedy odpověď paní ředitelky ZŠ Stříbrná Skalice Jany Bittnerové:


Vážené maminky,

nový rozvrh bez odpoledního vyučování byl koncipován v zájmu všech dětí, především z druhého stupně, které byly neúměrně zatěžovány odpoledním vyučováním. To v zimních měsících končilo opravdu až za tmy.

Takto vypadal týdenní rozvrh pro 6. – 9. ročník, kdy je pro děti povinná výuka v rozmezí 30 – 32 vyučovacích hodin.
Na jejich zájmy, mimoškolní a volnočasové aktivity jim zbývalo zoufale málo času – prakticky jenom středa odpoledne, do které se ale zase nedaly „vměstnat“ všechny námi nabízené kroužky.

Nový rozvrh je upravený tak, aby se přizpůsobil zájmům, kroužkům, volnočasovým a mimoškolním aktivitám dětí.

Naše škola na takto „nově vzniklá“ volná odpoledne nabízí celou řadu kroužků a aktivit. Nechceme, aby se děti po vyučování bezcílně „poflakovaly“ po náměstí, ale aby si z námi nabízených kroužků vybraly ten svůj, klidně i několik, protože naše škola většinu z nich nabízí zcela zdarma, nebo jen za cenu materiálu, případně pracovního sešitu.
Většina kroužků vedená lektorem z naší školy bude probíhat od 13:30 do 14:30, to znamená, že se děti stihnou v klidu naobědvat a po kroužku i odpolední autobusy.

Kroužky

Nevím, jestli se k Vám dostala nabídka kroužků, tak ji pro jistotu připojuji. Z nových kroužků bude pro děti bude jistě zajímavé výkonové hraní na PC, nebo tvůrčí dílničky. Tradičně hodně dětí chodí na florbal, ze sportovních aktivit přibyl volejbal, velký zájem byl v minulých letech o hru na kytaru i na flétnu, z přírodovědných a ekologických např. o malého průzkumníka. Máme čerstvě opravenou keramickou pec, takže kroužek keramiky bude pokračovat. Ještě máme rozjednané další zajímavé aktivity, například pro děti atraktivní parkour.

Všechny tyto kroužky a aktivity, jak jistě samy uznáte, nelze stihnout během jediného volného odpoledne.

Nabídka nepovinných předmětů a kroužků ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 otevřeme podle zájmu následující nepovinné předměty a kroužky:

Po dohodě se školní jídelnou jsme schopni dojíždějícím dětem, které nechtějí na žádný kroužek, oběd z jídelny přinést, aby si ho mohly vzít s sebou a doma v klidu sníst. Tuto možnost již někteří rodiče uvítali a chtějí ji využívat.

V zimě se dojíždějící děti půjdou oblékat chvíli před zvoněním, aby autobus stihly. Dělali jsme to tak i v minulých letech, především po odpoledním vyučování. Pokud i přesto někomu autobus ujede, určitě ho nenecháme stát venku na mraze. Po domluvě s vychovatelkou budou děti moct počkat na další autobus ve školní družině.

Veškerá snaha vedení školy je v mnoha oblastech limitována vstřícností a podporou zřizovatele. Před začátkem letošního školního roku byl dán požadavek na obec, jako zřizovatele, aby pomohla škole vyřídit odpovídající posun autobusových linek, aby nyní diskutované problémy, pokud možno vůbec nenastaly.

Škola se prozatím požadované pomoci ze strany zřizovatele nedočkala, ale věříme, že v blízké budoucnosti se budou vztahy mezi obcí a školou postupně zlepšovat a zřizovatel bude víc vycházet vstříc potřebám školy, aby byli spokojeni nejen naši žáci, ale i jejich starostliví rodiče.  Postupné zlepšování celkových materiálních podmínek a vybavení školy, omlazení pedagogického sboru a vylepšení pověsti naší školy by měl být cílem nejen nového vedení školy, ale především vedení obce. Určitě se to vyplatí.

4 komentáře

  1. Dominik Matouš 27.9.2018
  2. Jiří Procházka, starosta obce 25.9.2018
    • Filip Smolík 27.9.2018
  3. Petra 12.9.2018

Instagram