Otevřený dopis adresovaný vedení obce Stříbrná Skalice

Vážení z vedení obce,

dovolte, abych jako autor článku o posvícení uvedeného na stránkách skalicko.cz reagoval na Vaše stanovisko k cenzuře rozhlasu uvedené na obecních stránkách.

Stále platí, že hlavním organizátorem Skalického posvícení byl Okrašlovací spolek Stříbrná Skalice a spolek Život v Hradci a okolí. Z tohoto důvodu byla podána žádost o poskytnutí náměstí pod uvedenými spolky. Sdružení Vize pro Skalicko bylo spoluorganizátorem této akce a hlavním sponzorem. Z tohoto důvodu jsme následně uváděli všechny, kteří se na Skalickém posvícení podíleli. Pokud bychom dojednali další subjekty, které by tuto akci podpořily jak už finančně, tak jiným způsobem, byly by uvedeny na pozvánkách taktéž. Stejně tak by bylo jejich logo jako reklama vyvěšeno přímo na samotné akci. To na vysvětlení.

Teď k samovolnému rozhodování zástupců obce Stříbrná Skalice:

  • Pokud při požadavku na vyhlášení pozvánky byli jakékoliv výhrady z Vaší strany, měli jste zadavatele kontaktovat a upozornit na případnou změnu podmínek týkající se „pronájmu“ náměstí, nebo podmínek pro vyhlášení pozvánky obecním rozhlasem.
  • Zástupci obce měli možnost si vyžádat všechny podrobnosti o připravované akci, což se nestalo a o akci nejevili větší zájem.
  • Uveřejnění tzv. stanoviska na obecních stránkách stribrnaskalice.cz, považuji jako zneužití obecních stránek za účelem předvolební kampaně.
  • Není mi známa jakákoliv povinnost pořadatele jakékoliv akce, informovat obec, nebo pronajímatele o všech svých sponzorech a spoluorganizátorech, pokud toto není smluvně dohodnuto jinak.

Závěrem, celou akci jsme prioritně dělali pro oživení tradic v naší obci! Pro naše sousedy a spoluobčany. Možná se ukázalo, jaký rozdíl může být mezi planými sliby a skutkem. Ale proto není třeba takto reagovat. Jsem rád, že jsme jako spoluorganizátor neměli uzavřenou žádnou sponzorskou smlouvu, která by nás zavazovala k propagaci sponzora, a to i obecním rozhlasem. Pak by nám díky Vašemu samovolnému rozhodnutí mohla vzniknout značná finanční škoda, kterou bychom byli nuceni po obci vymáhat.

Cenzura ze strany obce

A vážení z vedení obce, neodpustím si poznámku. Z vaší strany se jednoznačně jednalo o cenzuru a vůbec jsem nepochopil snahu o veřejnou obhajobu vašeho jednání. Ať jste měli důvody jakékoliv, v žádném případě vás to neopravňuje, takto jednat.

S pozdravem Dominik Matouš – Občan a člen VpS

2 komentáře

  1. Díky moc za podporu! Snad více lidí pochopí, že nám nejde o nic jiného, než o možnost aktivně přispět ke zlepšení života v obci. Proto stále nechápu postoj stávajících zástupců obce. Žiji v přesvědčení, že máme všichni stejný cíl….ale asi se bohužel pletu.

  2. Ach jo, klasika. Muj hlas mate, neprala bych si nic jineho nez zmenu. Uvidi se, jestli to pojede ve starych kolejich. Ja verim, ze je nas vic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.