Pár slov o Skalickém posvícení

Mimo jiných plánů a vizí, má naše Vize pro Skalicko za cíl oživení tradičních vesnických akcí v našich obcích. Jde nám o probuzení života v obci. Dát možnost lidem se potkat, promluvit si, pobavit se a vlastně se i lépe poznat.

Současní zastupitelé

Kulturní a společenské akce jsou tady mnoho a mnoho let opomíjeny a tím se jednoznačně vytrácí vesnický život a ochlazují se dobré sousedské vztahy. Je smutné, že v zastupitelstvu máme určeného člověka pro tuto činnost. Přesněji: „předsedkyni výboru pro kulturu a společenské akce“ paní Miloslavu Barešovou, která svou funkci ani z mála neplní.

Abychom nekritizovali pouze jednoho zastupitele, v tomto případě spjatého s kulturním děním v obcích, tak aktivita i ostatních členů zastupitelstva je velmi žalostná.

Skalické posvícení

Protože kritizovat umí téměř každý, ale aktivity se málo kdy od někoho dočkáme, rozhodli jsme se, že si vyzkoušíme sami, kolik je potřeba času a financí na podobnou akci vynaložit.

A proto jsme se domluvili, že začneme prvním ročníkem akce „Skalické posvícení“ a uvidíme, jak se nám to podaří a hlavně jaký bude ohlas lidí.

Samotné přípravy byly plné napětí a to hlavně z počasí a účasti lidí. Nikdo nedokázal odhadnout zájem našich spoluobčanů, a to do poslední chvíle. Pozvánky na akci jsme rozeslali pomocí sociálních sítí, tištěných letáků, ale i vyhlášením obecním rozhlasem. Velmi nás pobavila cenzura ze strany obce, co se týče vyhlašovaného textu. Je vidět, že na podporu obce se můžeme vždy spolehnout.

V sobotu dopoledne jsme připravili náměstí a napjatě čekali. Úderem 14té hodiny začalo postupně stříbrnoskalické náměstí ožívat. Po další hodině, naše obavy zmizely úplně. Při slunném počasí se koukat na plné náměstí bavících se a smějících se lidí a dětí bylo nepopsatelnou odměnou pro nás všechny.

Poděkování

Poděkování za účast zástupci VpS

Rádi bychom poděkovali všem, kdo na sobotní akci přišli a svou účastí naši snahu podpořili!

Jsme si vědomi, že bez Vás, by se nikdy nepodařila vytvořit tak příjemná atmosféra! Podpořili jste zahájení obnovy tradic. Dali jste nám signál, že naše práce má smysl a přesvědčili jste nás, že máme v této činnosti pokračovat! Taky děkujeme všem lidem, kteří nám pomáhali jak při přípravách, tak v průběhu akce. Děkujeme faře a jejím farníkům za zpřístupnění kostela, který k posvícení jednoznačně patří. Ale především dobrovolným hasičům z Kostelních Střimelic. Nejenže svými historickými hasičskými vozy vytvořili dokonalou kulisu posvícenské zábavě, přičinili se rovněž o servis při porcování grilovaného pašíka. Posíláme jim tímto velký dík.

Příjemná atmosféra v centru obce

Myslím, že se povedlo to, v co jsme v koutku duše věřili. Povedlo se vytvořit příjemnou atmosféru přímo v centru obce. Lidi přicházeli, zůstávali a bavili se. Dokázali jsme, že snahy o oživení tradic a hlavně o podporu společenského a kulturního dění u nás v obcích má veliký smysl!! Je velmi důležité, aby takové akce byly podporovány obcí, pak může být do roka pořádáno podobných akcí více a hlavně se mohou každoročně opakovat a tím získat přívlastek „tradiční“.

Prosíme všechny, přijďte ke komunálním volbám a při vhazování svého hlasu si na nás vzpomeňte. Už jenom tím může každý z nás dát zelenou pozitivním změnám!

Dominik Matouš

Snažíme se dokázat, že všichni do jednoho chceme aktivně pracovat na změnách!

Vaše Vize pro Skalicko.

 

2 komentáře

  1. Díky za moc hezké posvícenské odpoledne. Neustále se něco dělo a těch neuvěřitelných pět hodin strávených na náměstí uteklo jak voda. Máte můj velký obdiv – zorganizovat takovouhle akci není jednoduché a vám se to skvěle povedlo. Irena Smolíková

    1. Dobrý den, velice děkujeme za kladný komentář. Musíme znovu zdůraznit, že bez účasti lidí, kteří si přišli odpoledne na náměstí užít, by se nepovedla tak příjemná atmosféra. Myslím, že mohu mluvit i za ostatní, že celé sobotní odpoledne bylo velmi příjemné pro nás všechny a už se moc těšíme na další akci o které budeme včas informovat. Dominik

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.