Přednáška a beseda s Petrem Coubalem ve skalickém infocentru

Skalickou školu již potřetí navštívil pan Petr Coubal s ekologickým projektem Nejbohatší ekosystémy planety Země. Všichni jsme se na jeho zajímavé vyprávění spojené s promítáním dokumentů těšili, učitelé i žáci. Proto jsme využili jeho nabídky uspořádat podobnou besedu i ve večerních hodinách pro skalickou veřejnost za dobrovolné vstupné.
Když se ale datum konání besedy přiblížilo, vzrostla nervozita. Bude to vůbec někoho zajímat? Bude chtít někdo ze sousedů poslouchat o ochraně přírody, o globálních problémech planety, o tom, že bychom se jako její obyvatelé měli uskrovnit a žít odpovědněji? Pozvali jsme rodiče i prarodiče našich žáků, sousedy, spoluobčany. Sešlo se nás ve skalickém infocentru více než dvacet. A nelitovali jsme.
Poslechli jsme si nesmírně zajímavé vyprávění člena skupiny nadšenců, kteří zasvětili svoji práci, prostředky, čas i energii do záchrany pralesa i ostrova v Indickém oceánu, kde za několik let z kaučukovníkové plantáže vyrostl kus opravdové divočiny , domova ohrožených druhů zvířat a rostlin. Viděli jsme společně dokument o tom, jak je obtížné ohrožená zvířata chránit před bezohledností pytláků a poslechli jsme si vyprávění, jak se z několika idealistů stali uznávaní odborníci ve svém oboru zvaní do nejrůznějších koutů naší planety jako je Aljaška, Rusko, Bangladéš nebo třeba Uganda.
Účastníci zajímavé besedy měli možnost vidět unikátní záběry ze života vzácných exemplářů živočichů zachycené fotopastmi doprovázené zajímavým vyprávěním a líčením autentických zážitků.
V diskusi na závěr pan Coubal odpovídal na dotazy zúčastněných, z nichž byl patrný velký zájem o spolupráci na projektu, o dobrovolnictví při čištění pláží či o získávání dalších partnerů tohoto projektu.
Mohlo by se zdát, že se posluchačů sešla jen hrstka, že si pouze vyslechli zajímavé vyprávění, které nijak výrazně neovlivní jejich postoj k nadměrné spotřebě a produkci obalů a spotřebního zboží. Z odcházejících ale bylo cítit, že o tom, co toho večera viděli a slyšeli, skutečně uvažují, že v budoucnu budou opravdu přemýšlet o tom, zda si danou věc pořídí ve zbytečných vrstvách plastových obalů nebo se budou snažit o to, aby planetu zatěžovali co nejméně a zachovali tak přijatelné životní podmínky i budoucím generacím.

A nejoptimističtější zpráva na závěr: My ve skalické škole jsme se rozhodli, že za výtěžek z vytříděného hliníku, alobalu a nápojových plechovek pomůžeme financovat jednu z  fotopastí, která pomůže nejen dokumentovat život ohrožených zvířat, ale pomůže je chránit před pytláky. Těm, kdo nám v tom chtějí pomoci, předem děkujeme.

Martina Studzinská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.