Připravujeme druhé číslo Skalických novin

Řadě z vás se jistě do rukou dostalo první číslo Skalických novin, o jejichž vydávání jsem usiloval již v minulosti, ale které spatřily světlo světa až teď, po našem úspěchu v podzimních komunálních volbách.

Po kliknutí do obrázku se vám zobrazí ukázka Skalických novin

Největší měrou se na vydání prvního čísla podílela šéfredaktorka Martina Studzinská, které se podařilo nashromáždit takové množství příspěvků, až to u některých zastupitelů vzbudilo nevoli, kvůli zvyšujícím se nákladům na jejich vydávání. Šéfredaktorka i pětičlenná redakční rada novin však zastávají názor, že výsledný počet 32 stran periodika jsou adekvátním množstvím, které by obec velikosti Stříbrné Skalice, neměla mít problém ufinancovat.

Noviny vycházejí jako čtvrtletník v počtu 550 kusů, jsou distribuovány zdarma do stříbrnoskalických domácností občanů s trvalým bydlištěm a náklad na jejich tisk se pohybuje okolo 16 tisíc korun. Poptáno bylo celkem pět tiskáren a vybrána byla ta nejlevnější. Při použití slabšího papíru, než je ten současný – 115 g, by se úspory pohybovaly v řádu stokorun, proto jsme se rozhodli pro “luxusnější” silnější variantu. Alespoň tedy pro první číslo novin, dále uvidíme.

Věříme, že vás první číslo zaujalo a budeme samozřejmě rádi, pokud se mezi vámi najdou ti, kteří nám v budoucnu do novin přispějí nějakým článkem či zajímavostí.

Správný leták, jak třídit odpad

Budeme rádi i za vaše postřehy a připomínky. V prvním vydání novin si s námi třeba pohrál šotek při publikaci obrázku Hlavní zásady třídění odpadu, ve kterém se nacházejí mylné informace u odpadu patřícího do žlutých kontejnerů na plast. Na tuto chybu nás upozornil jeden z pozorných čtenářů a my mu tímto děkujeme.

Pro jistotu zde uveřejňuji správnou verzi letáku EKO-KOMU. 


Jak jsem psal výše, Skalické noviny jsou zpravodajem obce Stříbrná Skalice distribuovaným zdarma, ale jejich vydávání přeci jenom něco stojí. Rozhodli jsme se proto, že v nich vyčleníme prostor pro inzerci. Níže publikuji její ceník.

V případě zájmu o umístění reklamy ve Skalických novinách pište na skalickenoviny@stribrnaskalice.cz.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.