Aktualita OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE

Průtah obcí Stříbrná Skalice

Všichni víme, že komunikace v našich obcích jsou ve velmi špatném stavu. Při jízdě automobilem si občas připadáme jako na tankodromu a je potřeba kličkovat, pokud nechceme patřit mezi smolaře, kteří po průjezdu Stříbrnou Skalicí museli zamířit se svým vozem díky proražené olejové vaně nebo chybějícímu kolu rovnou do servisu.

Úsek v oblasti průtahu obce Stříbrná Skalice je jedním v současné době z nejhorších úseků s historickým nevyhovujícím uspořádáním a špatným stavebně technickým stavem (přesná citace z podkladů projektové dokumentace).

Konečně se dočkáme zlepšení, alespoň co se týká hlavní silnice přes Stříbrnou Skalici (ul. Pražská a Sázavská), a to díky Středočeskému kraji, který připravil projekt s názvem „II/3635 Stříbrná Skalice, průtah“.

Projektovou dokumentaci zhotovila společnost Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Tento projekt řeší průtah v oblasti Praha-východ mezi městy Kutná Hora, Benešov a městem Říčany. Silnice II/335 je významnější silnicí v rámci Sázavského regionu, kde propojuje Mnichovice (potažmo D1 a I/3), Sázavu, Uhlířské Janovice a Zbraslavice.

Protože je hlavní silnice obce Stříbrná Skalice součástí tohoto projektu, můžeme počítat s tím, že bude zahájena rekonstrukce celé hlavní silnice přes Stříbrnou Skalici, a to ve druhé polovině letošního roku. Celá rekonstrukce bude rozdělena do tří etap a bude trvat cca 1,5 roku od zahájení.

Jak bude stavba probíhat:

 • 1. etapa začne na začátku obce (areál Veetee) a po křižovatku se silnicí III/1082 (na Jevany). Silnice ve směru do centra bude po celou dobu stavby obousměrně neprůjezdná. Součástí bude i rekonstrukce mostů na této straně a nově řešená křižovatka, kde se silnice rozděluje na Jevany. Dnes máme u této křižovatky ostrůvek s vzrostlými stromy a je zde umístěný pomník T. G. Masaryka. V rámci rozšíření křižovatky tento ostrůvek bude zrušený.
 • 2. etapa bude pokračovat od této křižovatky až po náměstí. V této etapě zůstane zachován provoz z důvodu autobusové dopravy po silnici III/1082 a II/335 směr areál Veetee. Konec druhé etapy bude realizován tak, aby byla trvale průjezdná křižovatka se silnicí II/108.
 • 3. etapa pokračuje od křižovatky se silnicí II/108 (na Kostelec n. Č. l.) až na konec obce směrem na Sázavu. V tomto úseku bude zajištěna průjezdnost hlavně z důvodu obslužnosti obce. Mimo 2-3 týdnů, kdy bude uzavřena křižovatka se silnicí II/108 (na Kostelec)

Čeho se dočkáme v rámci stavby:

Projekt řeší tyto nejdůležitější body:

 • Rekonstrukce hlavní trasy silnice II/335 – kompletní silnice bude mít asfaltový povrch.
 • Rekonstrukce stávajících a dobudování nových chodníků po celé délce – investor obec Stříbrná Skalice
 • Nové dopravní značení (svislé a vodorovné)
 • Úpravy mostů, ev. č. 335-007 a 335-008
 • Opěrná zeď u mostu ev. č. 335-008
 • Opěrná zeď v km 10,179-10,250
 • Odvodnění komunikace (po celé délce)
 • Dešťová kanalizace (po celé délce)
 • Osvětlení přechodů pro chodce
 • Přechody pro chodce, celkový počet 4 (2 jsou stávající)
 • Změny přednosti v jízdě na křižovatce Jevany-Ondřejov
 • Změny v omezení rychlosti jízdy (po obci max. 50 km/h)
 • Vytvoření ostrůvku na přechodu u ZŠ a posunutí zastávek MHD

Posouzení projektu:

Osobně celý projekt hodnotím jako vydařený a jednoznačně bude příjemnou změnou jak pro obyvatele obce, tak pro projíždějící. Doprava bude díky asfaltovému povrchu výrazně tišší a díky použití speciálního povrchu na křižovatce u náměstí (odbočka na Kostelec n. Č. l.) nebude docházet k poškození vozovky těžkou kamionovou dopravou. Dále se v rámci dobudování chodníků výrazně zvýší bezpečnost chodců a nezanedbatelné je i řešení vybudování odvodnění komunikace a kanalizace na dešťovou vodu.

Jako nedostatky projektu vidím:

 • Nedostatečné bezpečností prvky
 • Dojde ke zrychlení dopravy díky novému povrchu, změně maximální povolené rychlosti a díky změně přednosti v jízdě ze strany Veetee
 • Neřeší rekonstrukci veřejného osvětlení, pro splnění platných norem
 • Neřešení zeleně podél komunikace

Z tohoto důvodu se pokusíme v rámci stavby o některé změny a doplnění jako je například:

 • Úsekové měření na obou stranách obce
 • Ponechání přednosti jízdy ze strany od Jevan
 • Příprava kabeláže pro možnost vybudování nového veřejného osvětlení
 • Zpomalení dopravy pomocí dopravního značení minimálně v úseku u centra
 • Posunutí značky začátek obce ze strany Sázava (blíže k Marjánce)

Pro všechny obyvatele to bude v rámci stavby, kde bude docházet k omezení dopravy zkouška trpělivosti a tolerance. Ale věřím, že budeme všichni s vidinou tak výrazné změny k lepšímu tolerantní, trpělivý a ohleduplní. Bez toho to nejde a pak budeme mít důvod k radosti.

4 komentáře

 1. Olda 6.2.2019
  • Dominik Matouš 6.2.2019
 2. Jan 3.2.2019
  • Dominik Matouš 4.2.2019

Instagram