Shrnutí dosavadních událostí

Povedlo se dát dohromady tým aktivních a nesobeckých lidí. Lidí, kterým záleží na tom, kde žijí. Lidí, kteří nechtějí pouze přihlížet a kritizovat, ale chtějí se sami na dalším dění přímo podílet. Kteří jsou ochotni na úkor svého soukromí a rodin pracovat na celkovém zlepšení. Mnozí z nich už svou obětavost v minulosti prokázali svými aktivitami ve spolcích, při práci s dětmi, vedením kroužků, hlídáním aktivit lomu, nebo aktivit ve vedení obce.
Začali se potkávat a společně plánovali jak lidem dát tolik žádanou změnu.

Tak vzniklo předvolební sdružení Vize pro Skalicko.

Hlavním cílem bylo, a stále je, dokázat všem lidem, bez ohledu na to s kým sympatizují, že se některé věci dají dělat lépe. Že při zapojení více aktivních lidí do příprav je možné za jedno volební období dokázat výrazně více, než tomu bylo v předchozích letech. Že ze strany kandidátů VpS se v žádném případě nejedná o mocenský boj a nejedná se o získání křesla starosty, nebo místostarosty. Pouze chceme mít možnost uvést naplánované změny v život.

Toto jsme v předvolebním klání přednesli lidem a lidé naše myšlenky ve volbách podpořili. Potvrdili, že slibovanou změnu chtějí a proto sdružení VpS dostalo největší podporu voličů.

Vše šlo správným směrem. Měli jsme radost, že nám voliči dali možnost začít na změnách pracovat.

Určili jsme si priority a nastavili způsob spolupráce. Domluvili jsme se, že rozmělníme povinnosti i odpovědnost na co nejvíce lidí. Proto jsme přišli s návrhem na zvýšení počtu místostarostů.
Následně došlo k jednání o podpoře jednoho z nás na pozici starosty.
Všichni jsme měli jasnou představu o tom, jakého starostu chceme. Chtěli jsme podpořit člověka, který bude reprezentovat naše myšlenky. Který bude lidi spojovat. Člověka, který bude hájit každého občana našich obcí. Slušného člověka, který má vysoký morální kredit! Chtěli jsme docílit toho, že nikdo nebude mít problém jít osobně řešit na obecní úřad své požadavky pro pocit, že někoho obtěžuje. Člověka, který bude ctít zákony a slušnost. Který bude vždy upřednostňovat obecní zájmy nad zájmy jednotlivců.

Jediný člověk z našich řad, který usiloval o pozici starosty, byl pan Šmied. Jako jeden z mála neměl problém si domluvit uvolnění v zaměstnání a vyslovil se, že mu nebude nic zásadního bránit se této práci věnovat v plném nasazení. Na základě příslibu, že bude reprezentovat hlavní myšlenky sdružení VpS, zastupovat všechny členy VpS a tím plnit sliby voličům jsme se dohodli, že nic nebrání pana Šmieda při ustavující schůzi podpořit.

Procitnutí

Hned první týden po ustavujícím zasedání jsme pocítili značnou nervozitu, protože se nově zvolený pan starosta začal vyjadřovat o svých představách vedení obce. Přestal se tajit svou sympatií k panu Procházkovi a zaměstnancům obce. Vyjádřil svou spokojenost s dosavadním vedením obce. Ve druhém týdnu jsme požádali pana Šmieda, aby se dostavil na schůzku členů VpS a informoval ostatní, jaká je tedy jeho představa o dalších aktivitách na obci. Pan Šmied mezi nás po několika prosbách s jistou nevolí přišel, aby nám oznámil, že lidi z VpS již nepotřebuje a nebude s nimi nadále ztrácet čas. Od té doby začaly veliké problémy se získáváním jakýchkoliv informací z obce potřebných k naší práci, přestaly chodit reakce na maily a většinou pan Šmied nereagoval na žádosti některých členů VpS o osobní schůzku.

Když se všichni členové VpS přesvědčili, že se námi zvolený starosta ubral jinou cestou, rozhodli se informovat veřejnost, že jednání a kroky pana Šmieda již nemají s původní myšlenkou VpS nic společného. Že pan Šmied již není a pravděpodobně nikdy nebyl součástí VpS!

Podle našeho názoru VpS udělalo k dnešnímu dni pouze jedinou chybu, bohužel chybu zásadní: Chybu takovou, že podpořilo člověka, který nesplňuje vůbec nic z našich představ o slušném a oblíbeném starostovi.

I přes všechny tyto nepříjemnosti jsme pokračovali dál v přípravách dalších návrhů. Spoléhali jsme se na dohodu s panem Valentou jako koaličním partnerem. Pan Valenta deklaroval, že máme společné zájmy a nevidí důvod nepodpořit to, proč jsme do voleb šli. Před každým zasedáním jsme všechny naše body panu Valentovi představili a dali mu možnost se k nim vyjádřit, případně je doplnit. Společným cílem je přece plnit naše sliby voličům.

5. zasedání zastupitelstva

Již několik dní jsme měli informaci, co se chystá na připravovaném zasedání. Námluvy s panem Valentou proběhly a tím jsme ztratili možnost cokoliv změnit. Byli jsme pozváni na veřejné pranýřování jako pomstu, že jsme si dovolili distancovat se od pana Šmieda. Hlavním cílem odvolání místostarostů a stavebního výboru však bylo zabránit prohlasování některých bodů, jako je například slibovaný audit obce, změna interní směrnice o zadávání veřejných zakázek, nebo uvolnit ruce místostarostům, aby bylo možné dotáhnout některé připravené projekty.

Člověk, kterého jsme vzali mezi sebe, následně jsme ho posunuli na první místo v kandidátce a nakonec jsme jej posadili do křesla starosty, nás poslal do opozice. Je na každém, aby si vytvořil úsudek o jeho morálním kreditu. Nás mrzí jediné a sice fakt, že jeden člověk pošlapal snahu všech lidí, kteří ho podpořili. Co je horší, pošlapal naději skalických občanů, našich voličů. Co je nejhorší, svým chováním znemožnil, aby mohlo dojít k jakékoliv změně k lepšímu.

Aby si lidé mohli udělat vlastní názor, potřebují být dostatečně informování. Proto Vám postupně na našich stránkách uveřejníme jednotlivé body našich aktivit a podrobnosti událostí minulých měsíců. Upozorňujeme, že vše co píšeme, se zakládá na faktech, nikoliv pomluvách a lžích. Vše jsme schopni na vyžádání doložit. V tom jsme jednoznačně rozdílní proti naší opozici.

Závěrem chceme všechny ujistit, že napříč dalším šířícím se pomluvám nikdo z VpS neodchází a zastupitelé z VpS neskládají svůj mandát! Naopak nás poslední události semkly a přesvědčily nás, že to co děláme, má smysl a je nutné pokračovat! Nelze tiše tolerovat protiprávní jednání jednotlivců, nelze mlčky souhlasit s hájením osobních zájmů a nelze smutně přihlížet tomu, jak se nálada v obci opět dostala na bod mrazu.

S přáním krásného dne Vaše Vize pro Skalicko

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jiřina a Zdeněk Neubauerovi
Jiřina a Zdeněk Neubauerovi
3 let před

Vážení spoluobčané,
reaguji na článek Vize pro Skalicko, neboť cítím povinnost se omluvit vám všem, kteří jste chtěli konečně v našich obcích změnu. Když za mnou před volbami představitelé Vize přišli, abych s nimi šla na kandidátku do voleb odmítla jsem s tím, že už bych jim žádné hlasy nepřinesla. Měla jsem radost, že do toho jdou konečně mladí, a proto jsem jim pomáhala vybírat akční a schopné lidi, kteří měli chuť a elán pro občany pracovat. A BYLA JSEM TO JÁ A MŮJ MANŽEL, KTEŘÍ DOPORUČILI VIZI P. ŠMIEDA, aby s nimi do tohoto uskupení šel a pokusil se s nimi o změnu k lepšímu.
Nechci tady popisovat, jak později říkal, že když funkci starosty zvládne p. Procházka tak on s tím nebude mít problém, nechci tu rozebírat, co ho vedlo k tomu, že zastupitelům z VpS neodpovídal na maily, nekomunikoval… Možná toho na něj bylo najednou trochu moc a nevěděl, jak se s tím vším vypořádat. ALE JE PRIMÁRNÍ SLUŠNOST, aby starosta zvolený za sdružení, kterému většina lidí věřila a dala svůj hlas naslouchal a mluvil s těmi, po jejichž zádech se vyšplhal tam, kde teď je. Po posledním zasedání OZ, kdy odvolal místostarosty a stavební výbor, cítíme jenom nesmírný zmar a smutek nad tím, jak se může člověk v člověku tak zmýlit a zklamat. Přijměte tedy, prosím, ještě jednou naši omluvu, ale věřte, že jsme p. Šmieda doporučili s tím nejlepším úmyslem.
Vizi pro Skalicko přejeme, ať kráčí dál tou správnou cestou, vytrvá v tom, co započala a nic nedá na řeči a pomluvy. P. Šmiedovi přejeme, aby se svou novou(???) posádkou vedl naše obce tím správným směrem.
J. a Z. Neubauerovi

Alena Kocábová
Alena Kocábová
3 let před

Dobrý den, přeji Vám hodně úspěchů ve všech oblastech Vaší činnosti. Sleduji Vaše aktivity ve Skalici, neztrácejte optimismus. Alena Kocábová

Jakub Hlavatý
Admin
3 let před

Dobrý den, povolební měsíce bezmoci jsou pryč a optimismus se nám opět navrací. Dílem je to přicházejícím jarem, ale především díky podpoře, jako je ta Vaše. Děkujeme.
Přeji pěkný den.

Alena Kocábová
Alena Kocábová
3 let před
Reply to  Jakub Hlavatý

Pane Hlavatý, v jednání pana Šmieda se neorientuje. Sleduji však akce VpS a myslím, že ty jsou pro občany obce skutečně přínosem. Vytrvejte. Zdravím. Kocábová Alena