Skalické noviny mají svojí webovou podobu

Mnozí z vás jistě zaznamenali vydání prvního čísla obecního zpravodaje Skalických novin, které jsme začátkem února v tištěné podobě distribuovali do schránek stříbrnoskalických domácností.

Od doby vydání již uplynul nějaký čas a pomalinku se přibližuje 15. duben, původně navržený termín uzávěrky druhého čísla. Do prvotních představ významně zasáhly změny na stříbrnoskalickém úřadě (více zde) a personální obsazení redakční rady, ač v původním složení, již není tvořeno místostarostou obce a předsedou stavebního výboru, ale opozičními zastupiteli.

Redakční rada

Ze setkání redakční rady, která se v budově základní školy konala dvanáct dní po převratu na obci, vzešly níže publikované závěry, kterými si rada podmínila pokračování práce na vydávání Skalických novin:


  • Je třeba redakční radu doplnit o člena z vedení obce, který nahradí na vlastní žádost uvolněného Dominika Matouše, aby bylo její složení vyvážené a Skalické noviny se nestaly pouze novinami opozice.
  • Veškeré záležitosti týkající se tisku a výsledné podoby novin jsou záležitostí obce. Náplní práce redakční rady je pouze obsah Skalických novin, který její členové dodají obci ve finální podobě do tisku. Není možné, aby členové redakční rady zajišťovali realizaci a financování novin, sháněli inzerenty, a ještě čelili veřejné kritice.
  • Podklady pro články týkající se výstavby a chodu obce do úvodního oddílu novin dodává obec na vyžádání člena redakční rady, aby redakce mohla občany – čtenáře objektivně, pravdivě a nestranně informovat, a to v dostatečném předstihu před uzávěrkou daného čísla, aby mohl být článek dostatečně zodpovědně zpracován.
  • Podmínkou existence a fungování Skalických novin je zachování jejich objektivity a nezávislosti jako obecního periodika. Součástí novin je i rubrika Názory, umístěná ve druhé polovině čísla. Zde budou publikovány názory čtenářů na dění v obcích, které mohou být pro ostatní podnětné nebo zajímavé. Tyto názory mohou být i kritické, a to jak k vedení obce, tak i k opozici.

Pamětní kniha obce Hradové Střimelice

V současné době zatím není jisté, zda budeme ve vydávání tištěných Skalických novin pokračovat, proto jsme se rozhodli založit jejich webovou podobu – www.skalickenoviny.cz.

Najdete zde jak články publikované v prvním čísle, tak rovněž i ty, které by vzhledem k posunu vydání druhého čísla (pokud nějaké druhé číslo bude) ztratily na aktuálnosti. Jsou jimi články paní Věrky Drozdové o Hradostřimelické kronice a článek o kostele sv. Jana Nepomuckého od paní Hany Senftové.

Pěkné čtení.

0 0 votes
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments