OBEC STŘÍBRNÁ SKALICE

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Stříbrná Skalice

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali, že dnes bylo panem Jiřím Procházkou zveřejněno datum ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice:

6. listopadu od 16.00 na adrese – Na Radnici č.p. 19.

Navržený program:

  • Složení slibu zastupitelstva obce
  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Schválení programu
  • Volba starosty a místostarosty
  • Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • Zřízení ostatních výborů a jmenování jejich předsedů a členů
  • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  • Diskuze
  • Závěr

 

Těšíme se na Vaši případnou účast

VpS

Jeden komentář

  1. Tomad 7.11.2018

Instagram