Vážení sousedé, spoluobčané a kamarádi

Slíbili jsme, že podrobněji vysvětlíme naši rezignaci na funkci zastupitelů obce Stříbrná Skalice.

Je třeba si uvědomit, že většina dosavadních zastupitelů, a to bez ohledu na to jaké předvolební uskupení zastupovali, se po roce a půl ve funkci přesvědčila, že za vedení úřadu stávajícím panem starostou nelze svědomitě zastupitelskou funkci nadále zastávat. Pan Šmied od začátku nepochopil základní princip, že hlavním a rozhodujícím orgánem obce je zastupitelstvo, a proto je nutná vzájemná spolupráce.

Svou nadpoloviční podporu vlastního uskupení ztratil hned po volbách tím, že přestal komunikovat s lidmi, kteří jej do funkce navrhli a hlasováním podpořili. Dokonce začal po obci intenzivně roznášet lži a pomluvy, aby tyto lidi co nejvíce znemožnil. Veřejně prohlásil, že předvolební sliby, které sám hlásal, nejsou z jeho hlavy a začal intenzivně pracovat proti všem těmto předvolebním slibům uskupení Vize pro Skalicko (VpS). Nechal odvolat místostarosty, aby tomuto uskupení definitivně znemožnil kontrolu a práci pro obec. To vše si mohl dovolit díky tiché podpoře bývalého, ve volbách poraženého, vedení obce.

Stále věříme, že voliči, kteří podpořili VpS díky nabídnutému programu, díky vizi nového přístupu vedení obce, si udělali vlastní názor na osobnost pana Šmieda. Klidný chod a další rozvoj obce je za této situace nemožný, protože pan starosta nedokáže spolupracovat ani s druhým nejsilnějším volebním uskupením.

Všichni zastupitelé, bez ohledu na to jaké uskupení zastupují, nedostávají včas a úplné podklady. Jejich vlastní návrhy jsou ignorovány. Vedení obce s nikým nekomunikuje, nekonzultuje problémy a dotazy ignoruje. Bez kontroly se utrácejí obecní prostředky za tzv. studie, aniž by byla předem domluvena většinová podpora zastupitelů. Pan starosta některé neúspěchy prezentuje jako chybu zastupitelů, nebo některá svá osobní rozhodnutí prezentuje jako vůli zastupitelstva.

Díky jeho chování jsou zastupitelé často nuceni hlasovat o bodech, u kterých si nemohou být jisti, že tak konají v co nejlepším zájmu obce a jejích občanů. Vždyť zastupitelé jsou za svá rozhodnutí právně odpovědní.

A to je hlavním důvodem většinové rezignace zastupitelstva. Pan starosta absolutně nezvládl svou úlohu, nenaplnil naše očekávání a hlavně očekávání voličů. Pokud by mu opravdu aspoň trochu záleželo na obci, pak by sám v tento moment odstoupil a podpořil vyhlášení předčasných voleb. Bohužel opět pouze dokazuje, že mu od začátku nejde o nic jiného než o vlastní prospěch. Bez špetky slušnosti, sebereflekce a soudnosti.

Všichni vidíme, jak obec vypadá po roce a půl vládnutí pana Šmieda. Jak se mu podařilo rozbít optimistickou náladu, která se nám povedla probudit během voleb. Jak člověk, který by měl spojovat všechny obyvatele čtyř stříbrnoskalických obcí, naopak lidi ještě více rozdělil a negativní náladu maximálně podpořil.

Je škoda, že nikdo z odstupujících zastupitelů nemohl z osobních, nebo pracovních důvodů pozici starosty převzít. V opačném případě by byl pan Šmied většinově odvolán z pozice starosty.

Závěrem

Obec je v situaci, kdy díky kanalizaci vyčerpá většinu finančních prostředků ze svých účtů a bude muset hospodařit s úvěrem 30 mil. Kč (pokud by se zahájil bytový dům, byl by úvěr již 47 mil. !) Budou zkráceny příspěvky z Kraje a pravděpodobně lze očekávat i méně dotační podpory. Není čas na chyby, ani zbytečné vyhazování peněz. Pokud si to neuvědomuje vedení obce, snad si to uvědomují noví zastupitelé. Držíme jim a hlavně nám všem palce.

4 komentáře

    1. Jak je v článku uvedeno, lidé kteří by byli podpořeni většinou, nemohli hlavně z pracovních důvodů tuto pozici převzít. Všichni zastupitelé mají svá zaměstnání a není vždy možné jednoduše odejít. Velikou roli hraje i to, že většina zastupitelů šla do voleb s vizí, osobně přispět ke zlepšení životní úrovně a podpořit soužití v obcích. Málo kdo šel do voleb s ambicemi zahájit svou tzv. politickou kariéru a hledat osobní seberealizaci. Někteří to mají bohužel obráceně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.