Vize pro Skalicko děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě Májových slavností

Tak 3x hurá, povedlo se nám obnovit další tradici – proběhl „první“ ročník májových slavností.

Podařilo se nám postavit májku o celkové výšce 17m, upálit čarodějnici na hranici vysoké cca 2,5m a uspořádat májové slavnosti na náměstí spojené s dílničkami, kde si každý mohl vyzkoušet svou lidovou tvořivost. I když nás počasí malinko napínalo a museli jsme se vypořádat s některými technickými problémy, jako bylo nezajištění volného náměstí na májové slavnosti, nakonec všechno dobře dopadlo a věříme, že se všichni bavili.

Zejména bychom rádi poděkovali:

  • Jitce H. za vytvoření ozdobného věnce na májku. Díky němu je naše májka nejhezčí široko, daleko. Adamovi B., za přípravu jámy pro usazení májky.
  • Jirkovi D. a Honzovi J. za velikou pomoc při přípravě dříví, stavění hranice, přípravě májky i jejího stavění
  • Martinovi V. za poskytnutí dříví z jeho lesa a pomoc při samotném stavění májky
  • Hasičům za jejich asistenci při večerní akci i poskytnutí zázemí hasičárny
  • Učitelkám ZŠ, MŠ a všem vystupujícím dětem na náměstí za přípravu opravdu pěkných vystoupení
  • Marušce S. a Martině S. za přípravu a přednes historie těchto zvyklostí
  • Těm co se postarali o řemeslné dílničky

Vám všem, co jste vytvořili pohodovou a přátelskou atmosféru, Všem, kteří jste svou účastí podpořili obnovení tradic v našich obcích!!!

Budeme rádi za Vaše hodnocení, připomínky, nebo náměty na další akce.

Pokud by chtěl kdokoliv z Vás finančně podpořit naše další aktivity, může přispět na číslo účtu VpS. Stejně tak přivítáme všechny, kteří by se chtěli aktivně zapojit do dalších našich aktivit. Veškeré potřebné informace a kontakty naleznete zde: https://skalicko.cz/kontakt/

2 komentáře

  1. Vaše Májové slavnosti byly obohacením pro občany obce. Organizátorům a všem, kteří se do akce zapojili patří velký dík.

    1. Děkujeme za komentář, který nás potěšil. Jedním z našich cílů je právě oživení tradic a vůbec života v našich obcích. Chceme docílit, aby lidé měli k sobě blíž. Aby měli možnost se scházet, popovídat, popít……aby tu bylo příjemné klima pro všechny co tu žijí. Tak snad se to podaří 🙂 Pěkný den

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.