Lom Stříbrná Skalice-obdrželi jsme oznámení o zahájení řízení

Jedná se o prohloubení stávajícího lomu o jednu etáž a v plošném rozšíření těžby v severovýchodním předpolí kamenolomu o cca 0,8 ha. Celý dokument naleznete zde:     Můžete si přečíst související článek vydaný na stránkách Hradec1.cz   Zastupitelstvo obce Stříbrné Skalice, i přes výhrady zastupitelů Vize pro Skalicko, odsouhlasilo rozšíření těžby v místním lomu  

Publikováno
V rubrikách Různé

Stížnost na sílu odstřelu ze dne 4.11.2019

Dnes spolek Vize pro Skalicko zaslal stížnost na sílu odstřelu místního lomu ze dne 4.11.2019 a zároveň požádal o prošetření dodržování povolených limitů. Tento dokument byl zaslán na Báňský úřad a Českou inspekci ŽP Celé znění stížnosti zde: Stížnost lom 12112019

Publikováno
V rubrikách Různé