Vize pro Skalicko z.s.

Sídlo:
Sázavská 416, 281 67 Stříbrná Skalice

Identifikační číslo: 07687001

Číslo účtu: 5437924399/0800

email: vizeproskalicko@gmail.com

Účelem spolku je spoluvytvářet občanskou společnost zejména tím, že bude podporovat aktivity ke zlepšení kulturního a společenského klimatu a životních podmínek v obcích Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice a Hradec. Hlavní činnost spolku je ochrana přírody a krajiny, veřejného zdraví.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

– kulturní a společenské akce v uvedených obcích

– volnočasové aktivity jako např. dětský den, karnevaly, sportovní akce

– rozvoj občanské společnosti

– jiné občasné iniciativy jako forma spolupráce s obcí a jejími zastupiteli jako např. obnova a rozvoj obecní zeleně, dopravní situace obce, dětské hřiště a prostory pro volný čas a zábavu občanů

Stanovy spolku Vize pro Skalicko z.s. – zde.